hình ảnh nhà máy thô của các bộ phận theo chiều dọc