ngành công nghiệp khai thác kim loại 26amp 3b nigeria