phân tích màn hình trong nhà máy chế biến khoáng sản