danh sách các hoạt động trong nhà máy quặng sắt để hưởng lợi từ quặng sắt