khai thác hầm lò canada thời gian mùa đông làm thế nào để khởi động thiết bị