người đứng đầu ngành công nghiệp hưởng lợi từ quặng sắt