do đó các nhà máy sản xuất đường ray xe lửa được sản xuất