menggunakan lumpur unauk mendapatkan mesin riversand