đơn vị máy nghiền kim loại có phải là đơn vị sản xuất không