làm thế nào để xây dựng một dây đồng cối xay búa nhỏ