250 300 tph hàm tác động nhà máy tế bào tuyển nổi lạm phát không khí