định nghĩa duy nhất để chuyển đổi loại máy nghiền hàm