sử dụng máy xay thiết bị trong câu chuyện thần linh