máy nghiền canxi cacbonat làm việc trong nhà máy nhiệt điện