làm thế nào đồng được chiết xuất từ ​​quặng bbc bitesize của nó