phương pháp sản xuất niken từ quặng ôxít pentlandit