nguyên lý làm việc của máy nghiền bi và tính toán bddl6