đáp ứng thử nghiệm cho thiết kế máy chà sàn khoáng sản