máy nghiền búa mang nhiệt quá mức nên làm thế nào để đối phó với