tại sao dòng được sử dụng ở dạng bột không bị vón cục