những gì được thực hiện tại một nhà máy chế biến mỏ cát