khai thác quặng được sử dụng rộng rãi có thể tác động đến máy nghiền